pagina

18

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

Resultaten Participatie Binnenstad

AronNijsFotogr ZLB ZES OostwegelHR 014
  • Vijf nieuwe partners die het ambassadeurschap voor ZES op zich hebben genomen of aan het verkennen zijn: Blanche Dael, Sahot, Oostwegel Collection, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht en Dominicanen Boekhandel.
Afbeelding1 ZES
  • Blanche Dael, Oostwegel Collection en Dominicanen Boekhandel hebben daarnaast Aktes van Ambitie ondertekend om met concrete maatregelen aan de slag te gaan met ZES, door onder andere het gebruik van fietskoeriers en lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor leveringen in de binnenstad.
AronNijsFotogr ZLB StopDrop30okt22 017
  • De samenwerking met een aantal andere partners, zoals Maastricht Marketing, Centrummanagement, Sahot en Les Tables, is verder geïntensiveerd.

  • Het gebruik van Stop&Drop voor het elektrisch koelen van vrachtauto’s van horecaleveranciers is verder gestimuleerd.

  • In de Koestraat zijn acht horecaondernemingen centraal afval gaan inzamelen via een nabijgelegen hub. Deze pilot wordt in 2023 ook doorgezet naar andere straten.

  • Deze ondernemingen hebben ook concrete stappen gezet om in 2023 efficiënter bestelgedrag te realiseren in de Koestraat/Pieterstraat/Stenen Brug.

Afbeelding1ZES2
  • Organisatie van een brede informatiebijenkomst specifiek voor marktkooplieden in Maastricht om hen te informeren over ZES en op te halen waar deze groep tegenaan loopt bij de invoering. De deelnemers zelf vonden de bijeenkomst een bijzonder initiatief dat elders in Nederland nog geen navolging heeft. Begin 2023 zal een inventarisatie van de behoeften van de Maastrichtse marktkooplieden plaatsvinden.