Werken aan duurzame mobiliteit
Welkom bij het digitale jaarverslag van Zuid-Limburg Bereikbaar 2022

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt aan bereikbaarheid, meer efficiënte en duurzame mobiliteit en goederenvervoer. Onze professionals doen dat samen met en voor werkgevers zowel in de publieke als private sector en met ondernemers en belangenorganisaties. Gemeenten, Provincie Limburg en het Rijk dragen bij aan de financiering van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Onze missie

Voor de economische vitaliteit van Zuid-Limburg blijven we bereikbaarheid en doorstroming centraal stellen, omdat de druk op het wegennet kwetsbaar blijft. Tegelijkertijd doen we dat, steeds méér op een duurzame, toekomstbestendige manier. Zo leveren we concrete bijdragen aan het klimaatbeleid, een leefbare omgeving en persoonlijke gezondheid. Onze activiteiten bieden we steeds meer aan via onze partners bij overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten.

Samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven

De publiek private samenwerking kwam goed tot uitdrukking tijdens het Mobiliteitsevent op 3 november 2022 'Mobiel versus Fossiel'. Bekijk het filmpje hieronder. We waren te gast bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, een van onze partners van de werkgeversaanpak. Aan het event deden onder andere mee: Zuyderland Medisch Centrum, VISTA college, Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket Limburg), Maastro Clinic, gemeente Landgraaf, Enexis Groep, BeBright, Maastricht UMC+ en Boekhandel Dominicanen uit Maastricht. Ze wisselden ervaringen uit over duurzame(r) woon- werkverkeer, zakelijke ritten en goederenstromen.

AronNijsFotogr ZLB Mobiliteitsmeeting3nov22HR 093

Nieuw: 16 gemeenten doen mee

Nieuw in 2022 is dat niet alleen gemeente Maastricht, maar alle 16 gemeenten in de regio besluiten mede opdracht te geven aan Zuid-Limburg Bereikbaar voor uitvoeringsactiviteiten die concreet bijdragen aan het ontwikkelperspectief van de Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg. Doelstelling van de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven is om vanuit mobiliteit een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke, economische, maatschappelijke en ecologische opgave van de regio.

Onze missie

Slimme veilige en duurzame mobiliteit

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt met een adaptief jaarplan ‘Slimme veilige en duurzame mobiliteit 2022’. Zo kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en slagkracht bieden aan bestaande en nieuwe partners om op vakkundige, snelle en efficiëntere wijze opdrachten uit te voeren.

Het jaarplan is vastgesteld door een stuurgroep die de publiek-private samenwerking weerspiegelt en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden. Wethouder John Aarts (op de foto te zien in het midden) heeft na de verkiezingen in 2022 de voorzittershamer van de stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar overgenomen van Gert-Jan Krabbendam.

John Aarts krijgt dan Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality in zijn portefeuille. Hij was ook in de periode 2014 – 2018 voorzitter van de stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar. Programmadirecteur is Louis Prompers. Hij is tevens secretaris van de stuurgroep.

Opvallende trends

Extra impuls voor de fiets

311584030 486095926898540 7081779925790253380 n

Fiets Veilig Acties bij werkgevers en onderwijsinstellingen.

Aronnijsfotogrzlbopeningfietszomer22hr054

#Posifiets in Maastricht en opschaling naar gemeenten in Zuid-Limburg.

Ga voor goud

Ondersteuning werkgevers met fietsstimulering. 

Velocity

Ingebruikname en stimulering deel-e-bike systeem Velocity in Parkstad.

Snelle fietsroute

Communicatie over verbetering nieuwe snelfietsroute Maastricht-Meerssen.

Extra impuls voor zero emissie

Fotovrachtwagenszes

Elektrificatie logistiek wagenpark.

Adobestock508924044kleiner

Realisatie 1.342 laadpunten in Maastricht; communicatie over elektrisch laden in Heerlen en Sittard-Geleen.

Dominicanenaktevanambitie

Implementatie Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in Maastricht.

Doorontwikkeling logistieke aanpak

Aronnijsfotogrzlblogistcafe12mei22hr001

Organisatie nieuwe Logistiek Cafés. Samenwerking met o.a. LIOF, ELC Limburg, BISCI.

5ladenvanhetschip

Pilot vervoer afval over water.
Samengeperst restafval; 1 schip vervangt 50 vrachtwagens.

Elektrischebestelwagenkoestraatmaastricht

ZES: centrale afvalinzameling door horecazaken van de Koestraat in Maastricht.

Opvallende acties

Aronnijsfotogrzlbzesbijeenk21juni21muziekgietlr024

Uitbreiding publiek-private netwerk van werkgevers en logistieke partners.

Thuiswerken2

Stimuleren behoud van thuiswerken na corona.

Teamheuvellandheaderzuidlimburgselandschapenlogo

Team Heuvelland ter ondersteuning van gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Stimuleren van verkeersleefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Reguleren van periodieke verkeersdrukte en -overlast.


Faviconzuidlimburg

Doorontwikkeling robuust team voor programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar door het sluiten van 74 raamcontracten. Hierdoor zijn specialisten flexibel in te zetten voor specifieke opdrachten.

Kaartje website grijs

Meer efficiëntie door samenwerking met 16 gemeenten op Zuid-Limburgse schaal, landelijk (campagnes) en met SmartwayZ.nl.


In 2022 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar

Ruim

500

activiteiten uitgevoerd

Hierbij waren ongeveer

200

partners betrokken

Gemiddeld 2 dagen per week thuiswerken

Onder de werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij Zuid-Limburg Bereikbaar lijkt thuiswerken zich na de coronapandemie van twee jaar geleden ook in 2022 verder te stabiliseren.

  • Nog steeds werkt 70% van de werknemers meer thuis dan vóór corona.
  • Bijna de helft van de werknemers werkt gemiddeld 2 dagen per week thuis.

Bron: Effectmetingen Zuid-Limburg Bereikbaar onder werknemers van aangesloten partners met ongeveer 7.000 respondenten per jaar.

Ontwikkeling thuiswerken bij aangesloten
partners van Zuid-Limburg Bereikbaar

Opnieuw minder autoritten gemaakt

De activiteiten van Zuid-Limburg Bereikbaar hebben vooral in de spits, ongeveer 5.000 automijdingen per dag opgeleverd. Dat is ongeveer 25 km aan auto’s.

5.000

Automijdingen per dag

25

km minder auto’s achter elkaar

De afname van het aantal autoritten kwam grotendeels doordat forenzen vaker op de fiets stapten. 

Ambitie en maatregelen

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft met alle maatregelen tot en met 2022 de ambitie van 3.500 automijdingen per dag ruimschoots behaald. Voor een groot deel komt dit door de inzet op het behoud van thuiswerkgedrag na corona.

Opnieuw bijdrage aan betere luchtkwaliteit

Door activiteiten van Zuid-Limburg Bereikbaar is in 2022 ongeveer 11.500 ton CO2 bespaard. Dat is ongeveer de uitstoot van 1.500 huishoudens per jaar. De bijdrage aan een betere luchtkwaliteit is grotendeels behaald door efficiëntie en vergroening van logistieke stromen.

 Op de hoogte blijven?

Elke twee weken ontvangen 16.850 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die op weg gaan in Zuid-Limburg. Ook het laatste nieuws over mobiliteit in je mailbox ontvangen? Abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief.

Het programmabureau is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie, gemeenten en aangesloten werkgevers.