pagina

15

Maastrichtse Energie Akkoorden
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

De Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA) zetten in op energiebesparing, duurzame opwekking van energie en circulariteit. 

50

Deelnemende bedrijven en organisaties

Kennissessies: 'wat kan wèl'?!

In tijden van netcongestie, de energie-infrastructuur van de toekomst, energiebesparing(verplichtingen), duurzame logistiek en laadinfra, richtten de kennissessie zich met ‘best practices’ op ‘wat kan wèl’. In 2022 werden vier kennissessies georganiseerd met gemiddeld 30-35 deelnemers.

Netcongestie
H6 groepsfoto

‘Energiesysteem van de toekomst’ zoals ‘lokale opwek en opslag’

Tot grote vreugde van de deelnemers konden alle vier de kennissessies weer fysiek plaatsvinden. Het grote thema in 2022 was hoe de energietransitie en de toenemende vraag naar elektriciteit zich verhouden tot de beschikbaarheid van elektriciteit. Op de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, vertelde Thijs van Dael van Enexis op de 1e kennissessie bij Thomas Regout dat 24 uur per dag energie af kunnen nemen in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer is.

Daarom is het van belang dat bedrijven zich voorbereiden op ‘het energiesysteem van de toekomst’ en tijdig aangeven wat ze nodig hebben. Behalve het spreiden van pieken bestaat het energiesysteem van de toekomst uit ‘lokale opwek en opslag’. Dit kan bijvoorbeeld door via zonnepanelen op bedrijfsdaken elektriciteit op te wekken en aan elkaar te leveren op piekmomenten. Een ander terugkerend thema is dat de energietransitie en duurzaamheidsambitie alleen lukken wanneer bedrijven en overheid samenwerken.

Beleid en onderzoek

  • Medio 2022 heeft een herprioritering binnen de scope van MEA plaatsgevonden. Het thema circulaire economie is voortaan de aanpak van de gemeente en de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM).

  • In samenwerking met masterstudenten van het Maastricht Sustainability Institute (MSI)  zijn projecten onderzocht van Tata Steel, Vogten Staal, Mercedes-Benz en Steenfabriek Klinkers.

  • De studenten hebben ook onderzocht hoe het MEA netwerk beter kan werken en hoe MEA in samenwerking met de bedrijven de energietransitie vorm kan geven.

H6 kennissessie interactief

Kantoren, Verenigingen van Eigenaren en
MKB-bedrijven

  • In het tweede kwartaal zijn kantoren geïnformeerd over de energielabel C-plicht. Meer dan 500 brieven zijn verstuurd, er is een webinar georganiseerd en digitale communicatiekanalen zijn ingezet om de Maastrichtse kantoren te faciliteren en inspireren meer energie te besparen.

  • In de tweede helft van 2022 stonden vooral de Verenigingen van Eigenaren centraal met de thema’s: zonnepanelen en EV-laadinfra.

  • Ook werd een ontzorgingsvoorstel ontwikkeld voor MKB-bedrijven die willen verduurzamen (Plus-je-MKB).

Uw kantoorpand naar een energielabel C in 4 stappen 2

Uw kantoorpand naar energielabel C in 4 stappen

Vve

Resultaten in cijfers

4 kennissessies met

140

deelnemers.

We verstuurden

500

brieven over energielabel C naar kantoren.

We hielden

1

webinar over energielabel C.