pagina

2

AronNijsFotogr ZLB Mobiliteitsmeeting3nov22LR 044
Investeren in communicatie

Zuid-Limburg Bereikbaar informeert inwoners, bezoekers en partners van de verschillende aanpakken over bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in de regio. We geven voorlichting, organiseren diverse acties, bieden producten en diensten aan om slimmer te reizen, te werken en goederen duurzamer te vervoeren.

Onze mix aan communicatiemiddelen om inwoners, reizigers, forensen, werkgevers, ondernemers en overheden te bereiken is divers.

zuidlimburgbereikbaar.nl voor werkgevers en overheden die meedoen met Zuid-Limburg Bereikbaar.

logistiekbereikbaar.nl voor bedrijven die willen werken aan minder en schonere kilometers over de weg, het spoor of het water in combinatie met een rendabel business model.

In 2022 hebben we samen met Trendsportal en Roermond Bereikbaar voorbereidingen getroffen om van logistiekbereikbaar.nl een provinciale website te maken. Veel Limburgse bedrijven zijn immers niet gebonden aan een regionale grens. De website is relevant voor alle bedrijven die met een of meer vrachtwagens of bestelwagens rijden. Van grote transportbedrijven, stedelijke distributie en bouwlogistiek tot servicebedrijven, mkb’ers en zzp’ers.

maakdebeweging.nl voor mensen die gezonder, goedkoper en groener willen reizen.

maastrichtbereikbaar.nl met tips voor bezoekers die de stad te voet, op de fiets, met de auto of het OV bezoeken. Voor een betere spreiding van bezoekers stimuleren we het gebruik van OV en P+R. Ook posifiets.nl maakt deel uit van de online omgeving voor Maastricht. #Posifiets zet in op vaker fietsen, veilig fietsen en veilig stallen. In 2022 hebben we specifiek voor binnenstadondernemers en hun klanten www.zesmaastricht.nl toegevoegd met uitgebreide informatie over Zero Emissie Stadslogistiek.

energieakkoordmaastricht.nl voor lokale bedrijven die willen werken aan concrete duurzame activiteiten en afspraken voor energiebesparing, duurzame opwekking van energie en circulariteit.

Inwoners Zuid-Limburg

Voor consumenten publiceren wij ongeveer iedere twee weken een algemene nieuwsbrief over bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in Zuid-Limburg. Online communiceren we via Facebook en Twitter. In print maken we gebruik van de VIA Sittard-Geleen (Beek, Beedaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Stein), Maastricht (Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul), en Parkstad (Beekdaelen, Brunssem, Heerlen, Voerendaal). De VIA is een bijlage van dagblad De Limburger en is ook via tientallen afhaalpunten in winkels, bibliotheken, openbare ruimten en zorginstellingen gratis te verkrijgen.

VIA Maastricht & Heuvelland

Maastricht

VIA Heerlen & Parkstad

Heerlen

 VIA Sittard-Geleen

Sittard

Bedrijven en partners

Een nieuwsbrief voor de werkgeversaanpak, logistieke aanpak, de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar en Maastrichtse Energie Akkoorden verschijnt ongeveer zeven tot dertien keer per jaar. Elke nieuwsbrief heeft een specifieke achterban. Via LinkedIn communiceren wij vooral met onze publiek- private partners. In 2022 publiceerden we ook via partnernieuws in De Limburger online en Chapeau Magazine. We verstuurden dertien persberichten naar lokale media en landelijk vakmedia.

Chapeau

Voorbeeld van Chapeau Magazine

Limburger

Voorbeeld van partnernieuws

Mobiliteitsevent 'Mobiel versus Fossiel'

AronNijsFotogr ZLB Mobiliteitsmeeting3nov22LR 102

Onze regio wil zich steeds meer doorontwikkelen tot een regio met een hoogwaardige kenniseconomie. Dit gaat hand in hand met een keuze voor een eersteklas, kwalitatieve en innovatieve leef- en werkomgeving, een mooi cultuurlandschap, een gezond milieu én efficiënte mobiliteit. In dit kader werd op 3 november het mobiliteitsevent ‘Mobiel versus Fossiel’ georganiseerd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen. Aan het eerste deel, voor overheden, namen ongeveer 40 personen deel. Het tweede onderdeel voor overheden, werkgevers en ondernemers had ongeveer 100 deelnemers.

Gastsprekers

Het vakteam Communicatie en marketing ondersteunde in 2022 de volgende grotere activiteiten:

  • Beste Hybride Werkgever 2022. Ter ondersteuning van het landelijke platform Zo Werkt Het.

  • #posifiets in Maastricht

  • Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht

  • Verantwoord op weg in het Heuvelland, later Team Heuvelland

Teamheuvellandheaderzuidlimburgselandschapenlogo
Fietsveiligacties