pagina

11

Opening Velocity 2
Deelmobiliteit
Over hubs, Mobility as a Service met glimble by Arriva en Velocity het eerste Europese deelsysteem met elektrische fietsen dat Parkstad met Aken en omgeving verbindt.

 Deelmobiliteit en hubs

Deelmobiliteit en hubs zijn een belangrijke schakel en aanvulling in de transitie naar meer duurzame mobiliteit. Ze faciliteren nieuwe en duurzame mobiliteitsvormen. Door de koppeling met het OV- en fietsnetwerk wordt een duurzaam mobiliteitssysteem in Zuid-Limburg steeds meer versterkt.

Kennisdeling

In de eerste helft van 2022 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar de Provincie Limburg en gemeenten met name ondersteund met kennisdeling voor het uitvoeringsprogramma deelmobiliteit.

Marktverkenning

Zonder aanbieders geen deelmobiliteit. Daarom werd eind 2022 een marktverkenning gedaan onder verschillende deelmobiliteitsaanbieders. Hierop hebben dertien marktpartijen gereageerd, waarmee verdiepende gesprekken zijn gevoerd. Deze hebben veel inzicht geboden in de manier waarop we met deelmobiliteit om moeten gaan in de regio. Ze vormen ook een goede basis om in 2023 effectief deelmobiliteit verder te implementeren.
De gespreken leverden ook een aandachtspunt op: zonder overheidsbijdrage is het vooralsnog lastig om een sluitende business case te maken voor deeltweewieleraanbieders (deelscooters, -e-bikes en -fietsen) in het landelijke gebied van Zuid-Limburg.

Positieve regionale ontwikkelingen

  • Lancering van Arriva deelfietsen in gemeenten Sittard-Geleen en Maastricht
  • Lancering van NS OV-e-bike in Maastricht (een van de eerste locaties landelijk)
  • Uitbreiding van het Velocity deel e-bike netwerk in Parkstad

Strategisch plan

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een kwartiermakersrol voor het proces om een strategisch plan voor hubs in Zuid-Limburg op te stellen. Daarbij hebben wij de inhoudelijke expertise ingebracht om samen met de Gemeente Maastricht en de provincie te komen tot een door het Rijk geaccordeerd strategisch plan.
Per gemeente is inzichtelijk gemaakt wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de parkeerverordening staat om regie op en de realisatie van deelmobiliteit in de openbare ruimte mogelijk te maken.

Pssst, we willen iets met je delen…

Het jaar is afgesloten met een voorlichtingsactie om inwoners te informeren over het gebruik van deelmobiliteit in hun directe omgeving. Hiervoor is een beeldmerk ontwikkeld en een folder verspreid onder 60.000 adressen rond locaties met deelmobiliteit met bijvoorbeeld Arriva deelfietsen, Velocity, Greenwheels, MyWheels, WeDriveSolar of OV-fietsen.
De verspreiding via huis-aan-huis is aangevuld met social media advertenties op Facebook en inzet van basiscommunicatie zoals de algemene nieuwsbrief.

Illustratie deelmobiliteit
Illustratie deelmobiliteit nr 2

Via dezelfde informatiefolder is ook een enquête uitgezet om te achterhalen wat inwoners al weten over deelvervoer bij hun in de buurt en wat hun beweegredenen zijn om er wel of geen gebruik van te maken. Respondenten ontvingen een probeertegoed voor deelmobiliteit.

 Mobility as a Service, glimble by Arriva

De MaaS-app glimble by Arriva is in 2021 gelanceerd. In 2022 is de app verder uitgebreid. Ook internationale transacties voor de treinverbinding Maastricht-Aachen en de bussen in Aachen werden mogelijk. Zuid-Limburg Bereikbaar heeft de verdere uitrol en het gebruik gestimuleerd door de app mee te nemen in het aanbod van bijvoorbeeld de werkgeversaanpak. Twee convenantpartners van de werkgeversaanpak hebben concrete interesse getoond.

18357 ARRIVA ABRI 1185x1750mm NL V3.0 01b
ARRIVA GLIMBLE FOAMBOARD 75x140 DEF 01b
Glimble screenshot limburg

Wat is glimble?

Je reis plannen, boeken en betalen met één app? Dat kan met de reis app glimble by Arriva. Naast gebruiksgemak biedt de app reizigers informatie over verschillende vervoersmogelijkheden om snel en comfortabel van deur tot deur te reizen. Denk aan (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s. Zo worden alternatieven voor de auto gestimuleerd, reizen gemakkelijker gemaakt en de bereikbaarheid verbeterd. De app geeft reizigers actueel en persoonlijk reisadvies en updates over vertragingen.

Glimble Arriva

Uitleg glimble © by Arriva

Ter voorbereiding samenwerking Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Zuid-Limburg Bereikbaar

De voorbereidingen voor MaaS waren onderdeel van een pilot van de Provincie Limburg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Zuid-Limburg Bereikbaar. Speciaal voor de pilot ontwikkelde Arriva een nieuw reisplatform: glimble by Arriva!  Omdat met glimble door heel Nederland gereisd kan worden is de app ook beschikbaar voor mensen van buiten Limburg. De pilot is afgerond.

 Velocity e-bike deelfietssysteem

In de regio Parkstad is op 11 mei 2022 het e-bike deelfietssysteem Velocity in gebruik genomen. Velocity is het eerste Europese deelsysteem met elektrische fietsen dat Parkstad met Aken en omgeving verbindt.

Het systeem is gestart met 20 deelstations verdeeld over zeven gemeenten, met in totaal 80 e-bikes, en sluit grensoverschrijdend aan op het bestaande systeem met 100 stations in de regio Aken. De stations zijn gerealiseerd bij OV-knooppunten waar zogenaamde mobiliteitshubs kunnen ontstaan. Daarnaast zijn er stations bij grotere instellingen zoals het Zuyderland ziekenhuis, de Brightlands Smart Services Campus en Hogeschool Zuyd. In november is het systeem uitgebreid met vijf nieuwe stations op een aantal bedrijventerreinen.

Opening Velocity 3
Opening Velocity 4

Naamsbekendheid

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft Parkstad Limburg en Velocity ondersteund met

  • het berichten over de bouw van de 20 laadstations
  • het opbouwen van de eerste naamsbekendheid
  • het stimuleren van gebruik.
Velocity film

Velocity officieel geopend op 11 mei 2022.

Publiciteit

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft ook ondersteund met de organisatie van en de publiciteit rondom:

  • een bestuurlijk moment van 3 maart
  • de opening op 11 mei met inzet van een promotieteam op verschillende locaties
  • de opening van de uitbreiding met vijf nieuwe stations op 10 november

Zuid-Limburg Bereikbaar zette de eigen communicatiekanalen in (algemene nieuwsbrief, VIA Parkstad, Facebook, LinkedIn, maakdebeweging.nl) en zoekt de samenwerking op met gemeentelijke organisaties om ook hun communicatiekanalen in te zetten.