pagina

9

Fiets Veilig Acties bij Gilde Opleidingen oktober 2022 header
Onderwijsaanpak

Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt de Provincie Limburg bij het realiseren van een structurele samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en vervoersaanbieders (OV).

Centrale thema’s onderwijsaanpak:

  • anders roosteren en fietsstimulering om een spits in het OV te voorkomen
  • blended onderwijs een combinatie van lesgeven op locatie en online
  • anders reizen om de campusgebieden duurzaam bereikbaar te houden

Personeelstekort

Door personele schaarste heeft de uitvoering van de onderwijsaanpak in de eerste helft van 2022 vertraging opgelopen. In de tweede helft heeft het vakteam Fietsstimulering de activiteiten overgenomen. Alle onderwijsinstellingen hebben namelijk het promoten van fietsen onder studenten en medewerkers hoog op de agenda staan.

Verkennen van kansen

Het eerste kwartaal stond voor de onderwijsaanpak in het teken van het verkennen van kansen voor een duurzamere, toekomstbestendige bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen. Op basis van het studentenonderzoek uit 2021 zijn er gesprekken gevoerd met de zeven aangesloten instellingen in Limburg (MBO, HBO en WO). Hier is een aantal vervolgacties uit voortgekomen, zo zullen Fontys en HAS hogeschool fors gaan inzetten op hybride werken.

In juni is een memo ‘Vervolg Onderwijsaanpak’ opgesteld. Het draagvlak voor een generieke onderwijsaanpak gericht op ‘anders roosteren’ bleek beperkt. Er waren wel kansen per instelling voor blended onderwijs en met name fietsstimulering.

Fiets veilig de herfst door
Fiets veilig de herfst door nr 2

Resultaten Fietsstimulering

  • In het najaar zijn 12 Fiets Veilig-acties bij 6 onderwijsinstellingen uitgevoerd.
  • Hiermee zijn ruim 14.000 studenten bereikt met de boodschap om veilig de herfst door te fietsen.
  • 1.185 fietslampjes zijn verspreid onder studenten.
  • 850 zadelhoesjes zijn uitgedeeld als beloning aan studenten met goede fietsverlichting.