pagina

14

Akte van Ambitie Derlon header uitsnede
Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar
Gebiedsgericht werken

Resultaten

  • 5 nieuwe ambassadeurs voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

  • 3 nieuwe Aktes van Ambitie ZES

  • 8 ondernemers in de Koestraat bundelen hun afval

  • 1 bijeenkomst over ZES voor marktkooplieden

  • 35 partners voor #posifiets zoals Universiteit Maastricht, studentenorganisaties, ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken, bewoners en belangenorganisaties

  • 300 medewerkers van boodschappenbezorgdienst Flink kregen een training om de #posifiets-boodschap uit te dragen

Bijeenkomsten en acties

Kennissessies Gebiedsgerichte Aanpak

2

Stadslogistiek: organiseren kennissessies horeca en retail over o.a. collectieve afvalinzameling, efficiënte bevoorrading, logistieke platformen, deelmobiliteit en gebruik stadsdistributie hubs

5

Coördineren 3 fietshotspots binnenstad: 'Staat ‘ie Goed?/Parked just right?’ (drietrapsraket: Informeren, stimuleren & handhaven)

7

Netwerkbijeenkomsten met Student Bike Association

6

Autobewust: Netwerk betrekken bij totstandkoming Implementatieplan Laadinfra Maastricht 

1

Autobewust: Band op spanningsacties in binnenstad

3

Onze partners