pagina

14

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft de gemeente Maastricht in 2021 met succes ondersteund op weg naar een gemeenteraadsbesluit voor invoering van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in 2025. ZES betekent de invoering van een ZE zone in 2025, dus schoner transport, maar vooral ook een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn.

Onderdeel van de voorbereiding was een participatietraject met (vertegenwoordigers) van ondernemers, inwoners, logistieke bedrijven en belangenorganisaties. De conclusie van de participatieronde was niet 'of', maar vooral ‘hoe’ aan de slag te gaan met ZES.

ZES is een complex en ambitieus project met uiteenlopende stakeholders. Daarom werkt Zuid-Limburg in dit project samen met verschillende partners zoals voor de procesaanpak met Wiebinga Consultants en inhoudelijke expertise met Buck Consultants. ZES heeft voor de logistieke sector en binnenstadondernemers grote impact.

De gemeenteraad van Maastricht stemde 30 maart 2021 met grote meerderheid in met de invoering van ZES in Maastricht.

Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam tekende tijdens het startschot ZES op 15 juli de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek en samen met Louis Prompers ook de Akte van Ambitie Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht. Het Startschot markeerde de overgang naar de daadwerkelijke uitvoering.

Het Startschot ZES was onderdeel van een talkshow waarin ondernemers vertelden hoe zij nu al bezig zijn om ZES vorm te geven. Dat kan door goederen- en afvalstromen te bundelen, niet alleen als individuele ondernemer, maar ook in gezamenlijkheid, vertelde voorzitter John Paulus van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht-Heuvelland.

Een belangrijke voorwaarde voor minder gereden schone kilometers zijn zogenaamde stadshubs, magazijnen aan de rand van de stad waar goederen worden geleverd die vervolgens gebundeld met andere goederen met elektrische bestelbusjes, E-cargobikes of fietsen hun weg naar de ondernemer in de binnenstad vinden. Maastricht kent er inmiddels drie.

Een andere belangrijke stap is ook de overgang naar een elektrisch wagenpark, dat bij logistieke- en MKB-bedrijven om maatwerk vraagt. De logistiek makelaars van Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunen daarbij.