Werken aan duurzame mobiliteit
Welkom bij het digitale jaarverslag Zuid-Limburg Bereikbaar

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt aan bereikbaarheid, meer efficiënte en duurzame mobiliteit en goederenvervoer. Wij doen dat samen met en voor werkgevers zowel in de publieke als private sector en met ondernemers en belangenorganisaties.

Onze missie

Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat organiseren wij diverse acties en bieden we producten en diensten aan om slimmer te reizen, te werken en goederen duurzamer te vervoeren. Ondanks de aanhoudende coronacrisis in 2021 hebben we toch veel activiteiten al dan niet aangepast kunnen uitvoeren. We doen dat steeds meer via onze partners bij overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten.

Slimme veilige en duurzame mobiliteit 2021

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt met een adaptief jaarplan ‘Slimme veilige en duurzame mobiliteit 2021’. Zo kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en slagkracht bieden aan bestaande en nieuwe partners om op vakkundige, snelle en efficiëntere wijze opdrachten uit te voeren.

Het jaarplan is vastgesteld door een stuurgroep die de publiek-private samenwerking weerspiegelt en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden. Voorzitter van de stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar is Gert-Jan Krabbendam, wethouder Mobiliteit, Klimaat en energie van de gemeente Maastricht. Programmadirecteur is Louis Prompers. Hij is tevens secretaris van de stuurgroep.

In 2021 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar:

Ruim

1.000

activiteiten uitgevoerd

Hierbij waren ongeveer

500

partners betrokken

 En zijn ruim

50.000

 mensen bereikt met de oproep ‘Maak de Beweging’. Dit met eigen en extra ingekochte middelen.

Continuering van thuiswerken

Ter bestrijding van de coronapandemie hebben we in 2020 massaal thuis gewerkt. Bij de organisaties die deelnemen aan het programma van Zuid-Limburg Bereikbaar constateren we dat 10% van al het thuiswerken mogelijk is door faciliteiten die de werkgevers aanbieden.

We zien dat het thuiswerken in 2021 weliswaar is afgenomen, maar dat het gelukt is om minstens 10% vast te houden. Deze 10% willen we komende jaren continueren.

Ontwikkeling thuiswerken bij aangesloten partners van Zuid-Limburg Bereikbaar

Minder auto’s op de weg 

Activiteiten van Zuid-Limburg Bereikbaar hebben ongeveer 3.500 automijdingen per dag opgeleverd. Dat is ongeveer rij van 17,5 km auto’s achter elkaar.

3.500

Automijdingen per dag

17,5

km minder auto’s achter elkaar

Betere luchtkwaliteit

Door activiteiten van Zuid-Limburg Bereikbaar is ongeveer 6.000 ton CO2 bespaard. Dat is ongeveer de uitstoot van 800 huishoudens per jaar.

 Op de hoogte blijven?

Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die op weg gaan in Zuid-Limburg. Ook het laatste nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je mailbox ontvangen? Abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief.

Het programmabureau is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie en gemeente Maastricht en aangesloten werkgevers.