pagina

13

Laadinfrastructuur Maastricht

Voor de Gemeente Maastricht heeft Zuid-Limburg Bereikbaar een toekomstvisie en uitvoeringsprogramma opgesteld voor de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Zuid-Limburg Bereikbaar is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma. In 2030 heeft Maastricht ongeveer 6.500 laadpalen nodig (een laadpaal heeft 2 laadpunten). Het programma omvat onder andere de aanbesteding en realisatie van publieke laadpalen, de stimulering en realisatie van laadpalen bij private partijen als bewoners en bedrijven, het contractmanagement van bestaande laadpalen en het uitvoeren van pilots en innovaties.

Resultaten

Voor de realisatie van openbare laadpunten in Maastricht is in samenwerking met de gemeente Maastricht en uitvoerder Vattenfall een plankaart opgesteld voor mogelijke locaties en een participatieproces doorlopen voor de uiteindelijke keuze van locaties voor de eerste 93 laadpalen. Deze laadpalen worden in 2022 door Vattenfall gerealiseerd. Daarnaast werden door een interventie van Zuid-Limburg Bereikbaar, waarbij de behoefte en vraag overzichtelijk in kaart zijn gebracht, 13 extra laadpalen geplaatst op strategische locaties in de openbare ruimte en/of op privaat terrein van partners. Hierbij is ook samengewerkt met Greenwheels om hun deelautovloot te kunnen elektrificeren.

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), bedrijven en consumenten ondersteund door hen te informeren over de mogelijkheden van elektrificatie en laadpalen en hen te helpen bij het realiseren ervan. Vooral bij een collectief (zoals een VvE) is dat een complex proces.

  • Met drie VvE’s zijn gesprekken geweest en is vervolgens een webinar georganiseerd waarvoor alle Maastrichtse VvE’s waren uitgenodigd. Het webinar informeerde over het waarom, de techniek, subsidies, etc. Verschillende hulpmiddelen en diensten zijn opgenomen in de MobiMarkt. Deze zijn is ook geschikt gemaakt voor werkgevers en logistieke partners.
  • Bewoners zijn geïnformeerd via verschillende publicaties over oplossingen en hulpmiddelen. Deze zijn beschikbaar op maakdebeweging.nl.

Voor de logistieke sector zijn zwaardere snelladers nodig, onder andere in de aanloop naar de invoering van ZES in de Maastrichtse binnenstad. Om private investeringen ten aanzien van laadinfrastructuur op onder andere bedrijventerreinen te versnellen helpt Zuid-Limburg Bereikbaar organisaties met de voorbereiding. Op basis van de input uit deze sessies werden in samenwerking met partijen zoals Enexis en NKL (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur), behoefteprofielen gecreëerd, zowel om de behoefte en kansen voor realisatie van snelladers in beeld te brengen, als om de potentiële druk op het energiesysteem inzichtelijk te maken. Het energiesysteem blijkt niet altijd voorbereid op de zwaardere belasting die ontstaat bij elektrificatie van het wagenpark. Door de interventies van Zuid-Limburg Bereikbaar zijn bedrijven en netbeheerder zich sterk bewust geworden van de urgentie voor wat er nodig is binnen enkele jaren. Dit proces jaagt bovendien ook andere initiatieven aan.

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een verkenning gedaan naar wat er nodig is voor de realisatie van snelladen. In 2030 moeten 73 snellaadpalen gerealiseerd zijn. Inmiddels zijn er private partijen die met initiatieven komen.

Aan de Alexander Battalaan is een innovatief laadplein gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Maastricht, Provincie Limburg, het Rijk, NKL en marktpartijen.

  • Het unieke aan dit laadplein is dat de energie wordt geleverd middels zonnepanelen, in samenwerking met Ondernemershuis 51 die het dak ter beschikking stelt.
  • Het laadplein werkt bidirectioneel met nieuwe Vehicle-to-grid technologie, waarmee elektrische auto’s naast afnemen ook stroom kunnen leveren aan het net op momenten dat er veel vraag is.
  • Het laadplein wordt gecombineerd met een deelautoconcept van GoodMoovs/We Drive Solar.