pagina

19

Tot slot: Samen maken we de beweging

Klimaatverandering en de coronapandemie kantelden in 2021 onze denkbeelden over woon- werkverkeer, zakelijke ritten en logistiek. Tijd voor nieuwe keuzes en een totaalaanpak richting economische vitaliteit én een gezond milieu. Mobiliteit kan nog zoveel slimmer, duurzamer en voordeliger.

Zuid-Limburg Bereikbaar verbindt partners en helpt bedrijven en overheden gericht op weg met duurzame mobiliteit.

Ook jij kunt aan de slag!

Ga in gesprek met onze experts en mail naar info@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Het programmabureau is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie en gemeente Maastricht en aangesloten werkgevers.