pagina

10

Maastrichtse Energie Akkoorden
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

In het kader van de Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA) helpt Zuid-Limburg Bereikbaar bedrijven hun energieverbruik te verduurzamen.

MEA communiceert regelmatig met de circa 50 deelnemende bedrijven en organisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de MEA-nieuwsbrief (10-12x per jaar), de MEA-website, maar ook via enquêtes en gerichte mailingcampagnes.

50

Deelnemende bedrijven en organisaties

Vier keer per jaar organiseert MEA een kennissessie, waarin diverse inhoudelijke energie- en/of duurzame thema’s aan de orde komen. Deze kennissessies worden normaliter bij een van de deelnemende bedrijven georganiseerd, waarbij er na de inhoudelijke sessie ruimte is voor het netwerken tijdens de borrel. Vanwege Corona hebben we 3 van de 4 kennissessies in digitale vorm moeten aanbieden. Gedurende de 4 kennissessies in 2021 hebben UM, Medtronic, het MECC en WML zich duurzaam gepresenteerd, hebben diverse externe sprekers ons geïnformeerd over duurzaam beleid, duurzame opwek, energiebesparing (specifiek bij kantoren) en heeft het Maastricht Sustainability Institute ons als bedrijven en MEA uitgedaagd met interessante duurzame onderzoeksopdrachten te komen voor hun master-studenten.

4

Kennissessies

Tussendoor hebben we vanuit MEA onze deelnemers gevraagd naar de duurzame thema’s die zij de komende 18 maanden zeker op de agenda willen zien. Vijfentwintig bedrijven hebben hun input gegeven en tijdens de derde kennissessie hebben de bedrijven aangegeven hoe deze thema’s in te vullen.

45 bedrijven hebben deelgenomen aan
2 bijeenkomsten

Via het project Zonnige Bedrijfsdaken 2.0 zijn bedrijven geïnformeerd en gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen op hun daken. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waaraan circa 45 bedrijven hebben deelgenomen en uiteindelijk 8 bedrijven 1op1 adviezen hebben gekregen. Deze campagne is ook uitgezet onder een kleine 30 VvE’s, waarbij we voor uiteindelijk 12 VvE’s hun interesse hebben vertaald naar een quickscan.

Daarnaast is de ELC-campagne twee maal ingezet om kantoren bewust te maken van de aankomende Energielabel C-verplichting (per 1 januari 2023). Ook hier heeft MEA samen met SIM een groot deel van de kantoren aangeschreven om ze voor deze informatiebijeenkomst uit te nodigen. Energielabel-C instrueert kantoren diverse energiebesparings- en verduurzamingsactiviteiten uit te voeren om zo “het gebouw voor kantooractiviteiten open te houden”. Ondanks alle inspanningen voldoet nog steeds (peiling 1 december 2021) slechts 42% aan deze verplichting, heeft 46% nog geen energielabel en heeft 12% een label slechter dan C. De ELC-campagne wordt in 2022 voortgezet.