pagina

2

Zuid-Limburg Bereikbaar investeert in communicatie

Wij organiseren diverse acties en bieden producten en diensten aan om slimmer te reizen, te werken en goederen duurzamer te vervoeren.

Onze mix aan communicatiemiddelen om inwoners, reizigers, forensen, werkgevers, ondernemers, overheden te bereiken is divers.

zuidlimburgbereikbaar.nl voor werkgevers en overheden die meedoen met Zuid-Limburg Bereikbaar.

logistiekbereikbaar.nl voor bedrijven die willen werken aan minder en schonere kilometers over de weg, het spoor of het water in combinatie met een rendabel business model.

maakdebeweging.nl voor mensen die gezonder, goedkoper en groener willen reizen.

maastrichtbereikbaar.nl met tips voor bezoekers die de stad te voet, op de fiets, met de auto of het OV bezoeken. Voor een betere spreiding van bezoekers stimuleren we het gebruik van OV en P+R. In 2021 hadden we veel te maken met de ‘1,5 meter samenleving’ ter bestrijding van het coronavirus. We hielpen gemeente Maastricht met het organiseren van en het communiceren over Veilig Rondje Stad.

www.energieakkoordmaastricht.nl voor lokale bedrijven die willen werken aan concrete duurzame activiteiten en afspraken voor energiebesparing, duurzame opwekking van energie en circulariteit. 

Voor consumenten publiceren wij ongeveer iedere twee weken een algemene nieuwsbrief over bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in Zuid-Limburg. Online communiceren we via Facebook en Twitter. In print maken we gebruik van de VIA Sittard-Geleen, Maastricht, en Parkstad. De VIA is een bijlage van Dagblad De Limburger.

VIA Maastricht & Heuvelland

VIA Heerlen & Parkstad

 VIA Sittard-Geleen

Een nieuwsbrief voor de werkgeversaanpak, logistieke aanpak, de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar en Maastrichtse Energie Akkoorden verschijnt ongeveer zes keer per jaar. Elke nieuwsbrief heeft een specifieke achterban. Via LinkedIn communiceren wij vooral met onze publiek- private partners. In 2021 publiceerden we ook via partnernieuws in De Limburger online en Chapeau Magazine. We verstuurden 11 persberichten naar lokale media en landelijk vakmedia.

Voorbeeld van Chapeau Magazine

Voorbeeld van partnernieuws

Het vakteam Communicatie en marketing ondersteunde in 2021 de volgende grotere activiteiten:

Beste thuiswerkgever van het jaar

Zo werkt het

Zuid-Limburg Bereikbaar doet mee aan ‘Zo werkt het’. Het landelijke platform voor alles wat met flexibel (thuis)weken en slim reizen te maken heeft.

In samenwerking met Roermond Bereikbaar en Trendsportal werden de Limburgse awards voor de Beste thuiswerkgever uitgereikt. De winnaars waren: Hegge Management uit Weert, 2Switch uit Venray, en Johnson Matthey en VodafoneZiggo uit Maastricht.

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht

In 2021 helpen we gemeente Maastricht met het participatietraject om in 2023 te komen tot de invoering van een Zero Emissie Zone. Zuid-Limburg Bereikbaar voert projectmanagement en verzorgt de centrale communicatie.

Lees meer