pagina

8

Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar
Vooral Veilig Rondje Stad, Zero Emissie Stadslogistiek en #posifiets

Na ruim tien jaar is Maastricht Bereikbaar uitgegroeid tot een beproefd voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak. Maastricht Bereikbaar richtte zich ook in 2021 op bezoekers van de stad en op binnenstadpartners. De stadsaanpak brengt gebruikers van de binnenstad bij elkaar om samen te werken aan duurzame en efficiënte mobiliteitsoplossingen. De drie belangrijkste thema’s waren Veilig Rondje Stad, Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en #posifiets.

Gebiedsgerichte aanpak

Bewoners, ondernemers, publieke instellingen, belangenorganisaties en ook overheden willen dat hun stad of wijk een plek is waar het goed leven, werken, ondernemen en verblijven is. Een gebiedsgerichte aanpak betekent het vormen en onderhouden van een netwerk én een integrale aanpak om complexe en gevoelige mobiliteitsuitdagingen in een bepaald gebied tot een oplossing te brengen. Bewoners, ondernemers, publieke instellingen, belangenorganisaties en ook overheden werken samen om vast te stellen wat de uitdagingen en oplossingen zijn en zetten deze om in concrete acties met zichtbare resultaten. Want een gebied, ongeacht wie de gebruiker is, heeft een gezamenlijk belang voor de leefbaarheid, het milieu èn de economische vitaliteit van het gebied.

Veilig Rondje Stad

Maastricht Bereikbaar, Maastricht Marketing en Centrum Management Maastricht ondersteunden de gemeente met de uitvoering van Veilig Rondje Stad. We droegen bij aan de communicatie over en het stimuleren van de nieuwe gedragsregels aan de binnenstad. Daarvoor maakten we o.a. gebruik van maastrichtbereikbaar.nl en zetten we een team van hospitality guides in om bezoekers wegwijs te maken.

Zero Emissie Stadslogistiek

Een belangrijke stap voor het duurzamer, gezonder en leefbaarder maken van de stad was het besluit van de gemeenteraad van Maastricht eind maart om in te stemmen met ZES, dat wil zeggen de invoering van een ZE zone in 2025, dus schoner transport, maar vooral ook een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn.

De invoering van ZES werkt als een vliegwiel voor nieuwe initiatieven. En in dit geval levert de Corona-pandemie ook iets positiefs, want die ‘heeft duidelijk gemaakt hoe kostbaar onze openbare ruimte is. Een duurzaam gebruik van de openbare ruimte, het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze stad is de kern van Zero Emissie Stadslogistiek’, zei verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam bij het startschot van ZES in juli 2021. Zo hebben horecaondernemers in de Koestraat/Pieterstraat de handen ineen geslagen om de groenste horecastraten van Limburg te worden. Zij gaan samen voor minder vervoersbewegingen in de straat door de afvalinzameling terug te brengen naar drie keer per week en ook bestellingen meer te bundelen.

#posifiets in Maastricht 

In het voorjaar van 2021 zijn we enthousiast gestart met de #posifiets campagne in de binnenstad van Maastricht. De gedragscampagne in het Nederlands en het Engels is een initiatief van de gemeente Maastricht en de Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar en zet in op #vakerfietsen, #veiligfietsen en #veiligstallen. Wie vaker op de fiets stapt en de auto laat staan, kiest voor gezondheid, voor schone lucht en een goed bereikbare binnenstad. Tegelijkertijd zorgen de soms met tientallen lukraak geparkeerde fietsen in de winkelstraten voor overlast, onveilige situaties en onderlinge irritaties. Ook daar vragen we met #posifiets aandacht voor met bijvoorbeeld tips voor veilig fietsen en veilig stallen. Inzetten op steeds betere fietsfaciliteiten, zorgen voor goede informatie, samenwerkingen aangaan en pas handhaven wanneer het echt niet anders kan. Dát zijn de pijlers van de #posifiets-aanpak.

De basis

Het ‘Actieplan Fietsen in Maastricht’ en het ‘Actieplan Fietsparkeren Maastricht’ uit 2020 vormen de basis voor de campagne. Plannen die voortvloeien uit de integrale aanpak van de Omgevingsvisie voor de gemeente Maastricht. Met concrete maatregelen en projecten wil de gemeente de komende vijf jaar inzetten op meer en vaker de fiets nemen. Dat doen we met één ‘gezicht’ naar buiten toe via #posifiets. We zoeken hierbij actief de samenwerking op met ondernemers, belangenorganisaties, woningcorporaties, buurtnetwerken, Universiteit Maastricht en studentenorganisaties. Allemaal met als doel om #posifiets steeds meer een beweging van en voor de stad te laten worden. Volg de campagne en bijbehorende activiteiten via de website posifiets.nl

 Inzetten op steeds betere fietsfaciliteiten, zorgen voor goede informatie, samenwerkingen aangaan en pas handhaven wanneer het echt niet anders kan. Dát zijn de pijlers van de #posifiets-aanpak.