pagina

9

Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar
Gebiedsgericht werken

Resultaten

  • 2 nieuwe gebiedspartners: Hotel Derlon en ondernemers van de Koestraat.
  • 12 ondertekenaars Akte van Ambitie Zero Emissie Stadslogistiek.

  • Productie instructiefilmpje voor Stop & Drop.

  • Om te bevorderen dat chauffeurs vaker gebruik maken van deze voorziening die zorgt voor CO₂-reductie. Met resultaat.

  • Het gebruik van Stop & Drop heeft in 2020 en 2021 (waarin 3 langere lockdowns waren) een reductie van 6,85 ton CO₂ opgeleverd. Onderzocht wordt of de voorziening ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, denk aan het opladen van elektrische taxi’s of voor gebruik tijdens evenementen.

  • Voor de pilot Koestraat/St. Pieterstraat is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige bestel- en afvalstromen, de nulmeting, om te bepalen hoe deze efficiënter kunnen.

  • Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar heeft in 2021 bijgedragen aan het Topdagendraaiboek gemeente Maastricht, ondersteunen van Veilig Rondje Maastricht en uitrollen communicatietoolkit in netwerk over hinderbeperkende maatregelen.

Bijeenkomsten en acties

Kennissessies Gebiedsgerichte Aanpak

2

Stadslogistiek: organiseren kennissessies horeca en retail over o.a. collectieve afvalinzameling, efficiënte bevoorrading, logistieke platformen, deelmobiliteit en gebruik stadsdistributie hubs

5

Coördineren 3 fietshotspots binnenstad: 'Staat ‘ie Goed?/Parked just right?’ (drietrapsraket: Informeren, stimuleren & handhaven)

7

Netwerkbijeenkomsten met Student Bike Association

6

Autobewust: Netwerk betrekken bij totstandkoming Implementatieplan Laadinfra Maastricht 

1

Autobewust: Band op spanningsacties in binnenstad

3

Onze partners