pagina

11

Fietsstimulering

Fietsstimulering is onderdeel van het rijksproject ‘Ondersteuning van stimulering door werkgevers van gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer.’

Het vakteam fiets van Zuid-Limburg Bereikbaar zette zich in 2021 opnieuw in voor meer medewerkers op de fiets. Fietsende medewerkers zijn vaker gezonde en fitte medewerkers. Ze gaan met plezier naar hun werk, zijn creatiever, productiever en minder vaak ziek. Mooi meegenomen: meer fietsers betekent ook minder CO₂-uitstoot, minder kosten en minder auto’s op de weg.

In samenwerking met de Fietsersbond hebben we ons fietsaanbod voor werkgevers geoptimaliseerd, door de certificering Fietsvriendelijk Bedrijf aan onze producten toe te voegen. Door het uitvoeren van een audit brengen we in kaart in welke mate een bedrijf fietsgebruik stimuleert. Op basis van de uitslag krijgen bedrijven een advies op maat rond fietsstimuleringsregelingen en -faciliteiten.

Urban family bike

In 2021 hebben we extra veel probeerervaringen kunnen aanbieden met de urban family bike. Alle deelnemers waren enthousiast. Eén van de 16 deelnemers heeft een eigen bike gekocht. De helft van de deelnemers overweegt een aankoop.

Minder Hinderaanpak A79: op de fiets in plaats van in de auto

In het kader van de Minder Hinderaanpak A79 heeft Zuid-Limburg Bereikbaar in samenwerking met Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans en een rijwielhandelaar uit ons netwerk een succesvolle e-bike leenactie opgezet. Forenzen die regelmatig pendelen over de A79 konden tijdens de afsluitingsperiodes een e-bike lenen. De actie is tussentijds uitgebreid zodat in totaal 100 werknemers hebben kunnen deelnemen. Zij waren zeer positief over het aanbod van de probeerervaring; een aantal was als gevolg van de actie voornemens een e-bike aan te schaffen een aantal had dit al gedaan.

#Posifiets in Maastricht

Vanuit het vakteam fietsstimulering is er een grote bijdrage geleverd aan de uitvoering van de actieplannen ‘Fiets’ en ‘Fietsparkeren’ van opdrachtgever Gemeente Maastricht. De bijdrage bestond o.a. uit: organiseren van fietsstimuleringsacties, aanpak overbodig geworden fietsen, ontwikkelen van de Obstacle Run voor met name studenten. De Obstacle Run is een hinderparcours. Deelnemers ervaren hoe het is om met een blindegeleidestok of in een rolstoel te manoeuvreren op een stoep die volstaat met luk raak gestalde fietsen. De boodschap: houd minimaal 1 meter vrije doorgang op een stoep!

Opdrachtnemer stadsaanpak Maastricht Bereikbaar heeft in samenwerking met vakteam communicatie en marketing en vakteam fietsstimulering de #posifietscampagine vorm gegeven. De gedragscampagne zet in op vaker fietsen, veilig fietsen en veilig stallen.

`Probeer een e-bike`

Het product `Probeer een e-bike` bieden we aan in samenwerking met Roermond Bereikbaar. Het doel is inwoners en forenzen kennis te laten maken met allerlei soorten e-bikes en zo een aantal dagen te ontdekken welke e-bike het beste in iemands privésituatie past.