pagina

12

Fietsstimulering

Resultaten

Fietsstimuleringsacties

Rijwielhandelaren die zich hebben aangesloten bij o.a. "probeer een e-bike".  

8

Inzet urban family Bike bij scholen en bedrijven

16

Lokale fietsstimuleringsacties gericht op bewoners, studenten en bezoekers van de stad

12

`Probeer een e-bike` via lokale rijwielhandelaren

77

Project A79: Leen een e-bike – probeer een e-bike tijdens 4 weken afsluitingsperiodes van A79  

100

Fietsacties ihkv werkgeversaanpak bij convenantpartners

8

Adviesgesprekken Bedrijven, inclusief de ondersteuning operationele uitrol jaarlijkse actieplan (Tweewieler) zie werkgeversaanpak

10

Informatiepakket fietsfiscaliteit: `Meer medewerkers op de fiets, hoe regel je dat fiscaal?`

1

Informatiepakket Stappenplan fietsstimulering: ‘Ga voor goud! Hoe ja als werkgever het aantal fietsers in jouw bedrijf kan laten groeien`.

1