pagina

17

Hinder- en bereikbaarheidsaanpak

Samen met wegbeheerders van landelijke, provinciale en gemeentelijke wegen, aannemers en overige stakeholders is Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag om hinder door werkzaamheden, evenementen en topdagen te beperken.

We benutten daarbij de (incidentele) hinder of berichtgeving over topdagen en evenementen om gedragsverandering bij de reiziger te realiseren door reisalternatieven te promoten of incidenteel te faciliteren.

In 2021 hadden we nog steeds te maken met het coronavirus waardoor we door lockdowns beperkt werden in het bezoeken van de stadscentra zoals dat van Maastricht. Tegelijkertijd vroegen de momenten dat dit wel (in beperkte mate) mogelijk was net voor extra communicatie om een veilig rondje stad te bereiken met als hoofdboodschap ‘spreiden en mijden’.

Veilig rondje Maastricht

In 2021 hadden we te maken met lockdowns waardoor we er niet op uit konden zoals we dit gewend waren. In de bestrijding van het coronavirus moesten nog meer dan voorheen rekening houden met elkaar en stond een veilig en gezond bezoek voorop. Dit betekende letterlijk het zoveel mogelijk voorkomen en reguleren van bezoekersstromen naar de stad en nieuw: ook voor voetgangers in de stad. Met de aanpak ‘spreiden en mijden’ werd er een plan gemaakt om het bezoek aan de stad voor iedereen mogelijk te maken zonder dat de veiligheid in het gedrang kwam. Samen met partners als de gemeente Maastricht en Maastricht Marketing was er in de communicatie continu aandacht voor de regels rondom een veilig rondje stad.

Bereikbaarheidsinformatie op topdagen en tijdens evenementen in Maastricht

Maastricht bereikbaar en aantrekkelijk houden voor de (Euregionale) bezoekers is een opgave waaraan Zuid-Limburg Bereikbaar meewerkt samen met o.a. gemeente Maastricht en andere betrokkenen. We doen dit door bezoekers en reizigers te faciliteren met informatie om snel op de bestemming te komen en een veilig bezoek aan Maastricht en regio te brengen. In 2021 zijn we nog meer de samenwerking aangegaan met Maastricht Marketing om bezoekers te voorzien van bereikbaarheidsinformatie, activiteiten en tips om de stad of regio buiten de gebaande paden te ontdekken. Hiermee verstevigden we de aanpak voor het spreiden en mijden van bezoekers. We stuurden bezoekers reis- en parkeertips, doelgroep- en geografisch gericht (in het Nederlands, Duits of Frans), zodat we ze relevant nieuws konden aanbieden met een passend advies.

2021 stond daarnaast in het teken van een langdurige wegafsluitingen door werkzaamheden van de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunde hierbij in het breed communiceren van de hinderboodschap en faciliteren van een mobiliteitspakket.

Groot onderhoud aan de A79

Rijkswaterstaat voerde in 2021 van maart tot en met augustus onderhoud uit aan de A79. De snelweg ging tussen Maastricht en Heerlen in beide rijrichtingen in vier fasen op de schop. Aannemer Heijmans werkte gedurende 16 weken aan de A79. Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunde Rijkswaterstaat om de hinder zoveel mogelijk te beperken met de inzet van onze expertise bij verschillende maatregelen, namelijk communicatie en mobiliteitsmanagement.

Vanaf de tweede hinderperiode heeft Zuid-Limburg Bereikbaar mobiliteitsmanagement ingezet. Dit maatregelpakket bestond uit twee acties:

  • Leen een e-bike in samenwerking met een regionale rijwielhandelaar: 63 deelnemers maakten gebruik van een e-bike waarvan een aantal meerdere periodes. Samen hebben ze 100 periodes e-bikes geleend.

  • OV-aanbod in samenwerking met Arriva: In totaal waren er voor de verschillende periodes 141 aanmeldingen, door 93 unieke personen. Van de 93 personen deed 52% gedurende één periode mee, 44% gedurende twee periodes en 4% maakte tijdens drie hinderperiodes gebruik van het product (het OV-aanbod is gedurende 3 fasen van het groot onderhoud op de A79 aangeboden).

Voor communicatie heeft Zuid-Limburg Bereikbaar via een range aan (eigen en betaalde) kanalen weggebruikers en omwonenden direct bereikt en haar grote netwerk van bedrijven in de regio ingezet. Er zijn door Zuid-Limburg Bereikbaar in totaal 92 berichten en advertenties geplaatst, gerelateerd aan de A79 werkzaamheden en mobiliteitsmanagement. Voor werkgevers werden er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd en voor elke afsluiting een informatiepakket gemaakt dat zij konden delen met hun medewerkers (via de interne kanalen).

Meer weten? Bekijk de evaluatie mobiliteitsmanagement A79.

141

Aanmeldingen OV-aanbod door 93 unieke personen

92

Berichten en advertenties gerelateerd aan A79 werkzaamheden en mobiliteitsmanagement